I AM
MTU

ÖPPET HUS

KONSERT & KONGRESS 30 ÅR

MTU kommer finnas på plats där du får testa på våra inriktningar.

LÖRDAG 29 APR kl. 10-16